PEACE THROUGH UNDERSTANDING
 

Клуб "Хора за Хора"

Мисия на неправителствената организация

Мир чрез разбирателство

Цели на организацията

Осъществяване на съвместни проекти в областта на младежката политика с цел, насърчаване на местно и международно сътрудничество чрез неформално образование в областта на социалните дейности, антидискриминационни кампании, дебати, доброволчество и спортни мероприятия и дарителство за развитие на местната общност и икономически просперитет.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info